1391/9/27 دوشنبه معرفی همکاران اداری و مالی
نام نام خانوادگی شماره اتاق تلفن تماس(مستقیم) پست الکترونیکی پست سازمانی سمت شرح وظایف
هادی محمدیان 55250713 مدیر اداری
کاظم اسلامی 55250722 حسابدار
علی اصغر قلی پور 55250719 مالی دانشجویی
فاطمه کرامتی 55250721 کارگزینی کارکنان
علی اکبر صفری 55250721 انباردار،کارپرداز
مهدی مرادی خدمات
جواد حسین پور خدمات
عباس عباس نژاد نگهبان
مرتضی دستگردانی نگهبان
علی حسن زاده نگهبان
بيشتر