1391/9/23 پنجشنبه معرفی همکاران آموزش
نام ونام خانوادگی سمت تلفن مستقیم تلفن داخلی شرح وظایف
رقیه کوهگرد کارشناس اموزش 05155250718 208
علی رضوانی مدیر آموزش 05155250734 212
احمد نیازی مسئول امتحانات 05155250710 215
سید احمد قوامی کارشناس اموزش 05155250723 204
علی رضوانی مدیر اموزش 05155250734 212
حسین نورمحمدیان کارشناس مسئول اموزش 05155250724 203
سیدعباس عابدی کارشناس مسئول اموزش 05155250720 206
فاطمه بشارتی برنامه ریزی درسی 05155250714 205
سمانه براتی امور کلاسها 05155250714 207
محمد غلامی بایگانی آموزش 229
عادل بلاغی امور نظام وظیفه 05155250723 315
بيشتر