چهارشنبه 20 دی 1391 پذيرفته شگان مقطع كارشناسي آزمون سراسري سال 91 كه موفق به اخذ مدرك پيش دانشگاهي نشده اند در صورت ارائه مدرك پيش دانشگاهي تا پايان دي ماه سال 91 مي توانند از نيمسال دوم 92-91 در صورت دارابودن ساير شرايط طبق مقررات و دستئرالعملهاي ثبت نامي دانشگاه ثبت نام و ادامه تحصيل دهند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر