شنبه 15 آذر 1393 سیستم مدیریت کتابخانه
با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت کتابخانه از این پس کلیه دانشجویان،اساتید و کارکنان دانشگاه جهت جستجو،رزرو و تمدید منابع کتابخانه و همچنسن درخواست عضویت   به لینک سیستم مدیریت کتابخانه  در همین صفحه یا به آدرس http://lib.pnu.ac.ir/farsi/Home/Index  مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر