كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آیین نامه ها و دستورالعملها
یکشنبه 6 خرداد 1397 نحوه ورود و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر

رشته های کارشناسی ارشد موجود  در دانشگاه پیام نور مرکز کاشمر:

-        مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

-         جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

نحوه ثبت نام و ورود به مقطع کارشناسی ارشد، به دو روش امکان پذیر است:

1- ثبت نام در آزمون سراسری کارشناسی ارشد

ثبت نام آزمون سراسری کارشناسی ارشد معمولاً هر ساله در آذر یا دی در سایت sanjesh.org انجام می شود.

2- ثبت نام در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

ثبت نام آزمون فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور یکبار در سال و معمولاً در مهر تا آذر در سایت sanjesh.org انجام می شود.

 

نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر:

1- نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر 20 درصدی میانگین معدل مدرک کارشناسی می باشد.

2- تغییر وضعیت دانش پذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط ثبت نام و پذیرش و شرایط زیر است:

2-1- شرکت در آزمونهای پایان نیمسال دانشپذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی.

2-2- کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محلهای انتخابی.

 
امتیاز دهی