كوچك يا بزرگ كردن بخش :.دسترسی سریع
چهارشنبه 23 مهر 1393 شماره تلفنهای دانشگاه
تاریخ : 01/03/1394
 
لیست شماره تلفن های داخلی دانشگاه پیام نور کاشمر
 
شماره تلفن مرکز تلفن 05155250700(4 خط)
نام ونام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
نام ونام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
 دکتر حجت الاسلام جواد طاهری
ریاست
05155250709
300
مهدی مرادی
آبدارخانه
211
جواد حسین پور
آبدارخانه
211
مرضیه پورابراهیم
مسئول دفتر
05155250709
301
عباس عباس نژاد
نگهبانی
05155250716
233
حمید کسنوی
05155250712
 
324
علی حسن زاده
نگهبانی
05155250716
233
مهناز ثنائی
دبیرخانه
05155250717
304
مرتضی دستگردانی
نگهبانی
05155250716
333
احمد نیازی
مسئول امتحانات
05155250715
210
نگهبانی
05155250716
333
فاطمه بشارتی
امور برنامه ریزی درسی
05155250714
205
هادی محمدیان
مسئول امور اداری
05155250713
303
علی رضوانی
مدیر آموزش
05155250734
312
حسین نسائیان
مدیر فناوری اطلاعات
05155250708
305
محمود دهقانی
 فارغ التحصیلان
05155250729
220
فیروز کاظمی
آزمایشگاه وکارگاه وسایت رایانه
05155250734
202
سمانه براتی
امور کلاسها
05155250714
207
زهرا جعفری
مسئول کتابخانه
05155250711
215
231
اکرم علیزاده مقدم
کتابخانه
05155250711
215
سیداحمد قوامی
کارشناس آموزش
05155250723
204
 حسن اعمی
هیات علمی(اقتصاد وحسابداری)
05155250730
307
سیدعباس عابدی
کارشناس  آموزش و تحصیلات تکمیلی
05155250720
206
رقیه کوهگرد
کارشناس اموزش
05155250718
208
 هانیه حاجی نِژاد
هیات علمی(ریاضی)
05155250731
321
حسین نورمحمدیان
کارشناس مسئول اموزش
05155250724
203
دکتر حسین حسین نژاد
هیات علمی(علوم اجتماعی)
05155250733
310
محمد غلامی
بایگانی آموزشی
05155250729 229
دکتر علی منظم
هیات علمی(جغرافیا)
05155250733
308
علی قلی پور
امور وام و مالی دانشجویی
05155250719
313
علیرضا ظهریبان
هیات علمی(علوم تربیتی)
05155250732
306
عادل بلاغی
فارغ التحصیلان و نظام وظیفه
05155250729
315
مهندس محمد گلمکانی
هیات علمی(مهندسی صنایع)
05155250732
322
کاظم اسلامی
مدیر مالی
05155250722
312
دکتر محمود ولی زاده
هیات علمی(کشاورزی)
05155250732
306
فاطمه کرامتی
کارشناس اداری
05155250721
311
مهندس ابوالفضل یاوری
هیات علمی(نرم افزار-it)
05155250730
308
علی اکبرصفری
انباردار،کارپرداز
05155250721
311
دکتراحمد عربشاهی
هیات علمی(مدیریت)
05155250731
309
دکتر امیرمحمد علوی زاده
هیات علمی(جغرافیا)
05155250731
321
دکتر حامد خاتمی پور
هیات علمی(زبان وادبیات فارسی)
05155250725
316
 
                                                                                              
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر